Wall paint Annie Sloan – původní barevná paleta
Barvy Wall paint jsou stejně jako Chalk paint vodou ředitelné, netoxické, nehořlavé.
Neobsahují olovo, jsou bez zápachu a mají velmi nízký VOC- těkavé organické sloučeniny (12g/1l VOC).
Návod na použití najdete zde.

Barvy Wall paint mají Toy safety atest v souladu s přísnými evropskými předpisy (BS EN 71-3: 2013).
Jsou bezpečné pro použití v okolí ohně, radiátorů a krbů.
Obsahují 5-chloro-2 methyl-4-isothiazolin-3 a 2-methyl-2Hisothiazol-3 (3:1)
Mohou vyvolat alergickou reakci.

Zobrazeno všech 12 záznamů