Wall paint

jsou stejně jako Chalk paint vodou ředitelné, netoxické , nehořlavé, bez obsahu olova, bez zápachu a mají velmi nízký VOC- těkavé organické sloučeniny (12g/1l VOC).

 
Mají Toy safety atest v souladu s přísnými evropskými předpisy (BS EN 71-3: 2013).
Jsou bezpečné pro použití v okolí ohně, radiátorů a krbů. 
Obsahují 5-chloro-2 methyl-4-isothiazolin-3 a 2-methyl-2Hisothiazol-3 (3:1)
Mohou vyvolat alergickou reakci.

Zobrazeno 1–15 ze 17 záznamů